VAIKEUKSIIN AJAUTUNEET PROJEKTIT

RAKENNNUSALAN KONFLIKTIN RATKAISUMALLI

Rakennusalan konfliktin ratkaisupalvelu

RAKENNUSPROJEKTIN KONFLIKTI

•Rakennushankkeen osapuolet ovat ajautuneet konfliktitilanteeseen, jossa ei löydy yhteisesti hyväksyttävää ratkaisua
•Konfliktin syyt johtuvat usein projektin monimutkaisuudesta, epäselvästä vastuujaosta ja puutteellisesta kommunikaatiosta
•Konfliktin seurauksena projektin aikataulu pettää, kustannukset nousevat ja asiakassuhde kärsii
 
KONFLIKTIN RATKAISUPALVELU
 
•Projekti tarvitsee ulkopuolisen, objektiivisen arvion ja analyysin 1 teknisestä tilanteesta, 2 taloudellisesta ja 3 juridisesta asemasta
•Kriittisen aikataulu- ja työsuunnitelma tarkastelun
•Uudelleen resursoinnin ja neuvotteluyhteyden palauttamisen
•Tällä varmistetaan, että projekti saadaan uudestaan haltuun ja hallitusti rakennettua valmiiksi
•Tällä varmistetaan myös että osapuolten välille saadaan uudestaan neuvotteluyhteys
•Tällä varmistetaan myös konfliktin osapuolen taloudellinen ja juridinen asema mahdollista oikeudenkäyntiä silmällä pitäen
 
1 TEKNINEN ANALYYSI
 
•Teknisessä analyysissä käydään läpi koko sopimusaineisto, projektin aikainen kokousaineisto, kohteen suunnitelmat ja tekninen toteutus
•Analyysin perusteella laaditaan tarvittavat suunnitelmat, aikataulut ja reklamaatiot
 
2 TALOUDELLINEN ANALYYSI
 
•Taloudellisessa analyysissä selvitetään projektin todellinen kustannustilanne ja loppuennuste
•Laaditaan vaihtoehtoskenaariot ja riskianalyysit
 
3 JURIDINEN ANALYYSI
 
•Juridisessa analyysissä tarkastellaan osapuolen sopimuksellinen ja juridinen asema
•Laaditaan strategia projektin ratkaisemiseksi neuvotteluin ja samalla varmistamalla menestyminen oikeusprosessia
 
PROJEKTIN JOHTOPALVELUT
 
•Konflikti voi vaatia projektiorganisaation uudistamista
•Tämä palvelu kattaa projektinjohdon, työmaan uudelleen organisoinnin
•Aikataulujen ja suunnitelmien päivityksen
•Alihankintojen kriittisen tarkastelun ja toimenpiteet
 
 
25 vuotta rakentamista ja kiinteistökehittämistä
 
RUDUS Oy (CRH Group), Business line director aggregates and readymix concrete 2017-2020
Rudus East Oy (CRH Group), MD
Crushing line director (CRH Group), Finland
Palovuoren Kivi Oy (CRH Group), Chairman of the Board
 
Braas Monier Icopal (BMI), Managing director of contracting, Finland 2016-2017
 
Strabag Oy, power of attorney holder, prj director, Länsimetro (West Metro line) 2014-2016
 
J Engineer Oy, MD 2013-
 
Heikkinen Yhtiöt Oy, Group MD 2013
 
Heikkinen Yhtiöt, MD 2012-2013
 
JL-Rakentajat Oy, MD 2008-2012
 
RKL U Lipsanen Oy (Lipa Group),  Works manager, 2001-2007
 
Moduls Oy (Lipa Group), project manager 1998-2001

 

Jari Nykänen 

p. +35840 5384489

jari.nykanen@engineer.com

 

MSc civil engineering, University of Oulu 

eMBA, entrepeneurship, joint education University of Helsinki, -Vaasa and -Jyväskylä

BSc, construction design and property management, University of applied Sciences of Kotka and Kuopio

| Vastaa

Uusimmat kommentit